Türk Dünyası
Bakü Atatürk Lisesi

Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) vasıtasıyla Türk Dünyası’nın “Dilde, Fikirde, İşte Birliği” yolunda eğitim, bilim ve kültür faaliyetleri yürüten Prof. Dr. Turan Yazgan’ın girişimleri ve Azerbaycan Bakanlar Kurulu kararıyla 1992 yılında açılmıştır. Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi’nde eğitim-öğretim, T.C Milli Eğitim Bakanlığının müfredat programı ile Azerbaycan Eğitim Bakanlığı’nın programı birleştirilerek yürütülmektedir. Toplam 11 yıllık eğitimin, ilk dört yılında Türkiye’den görevlendirilen sınıf öğretmenleri vasıtasıyla, ağırlıklı Türkiye Türkçesi eğitimi alan öğrenciler, orta ve lise kademelerinde Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesiyle öğrenimlerine devam etmektedirler.

Anaokulu

5 yaş grubu çocukları, öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemde ana şevkati ile okula hazırlar.

İlkokul

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır.

Ortaokul

Öğrencilerimizi Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz.

Lise

Proje bazlı, yabancı dil ağırlıklı eğitim ile öğrencilerin üniversite ve iş hayatına hazır olmalarını sağlamak hedeflenir.

Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi Ailesine Katılmak İster misin?

Haberler

İş İlanları