Görevi başında vefat eden müdürümüz Ali Devrim hocayı 15 Kasım günü andık.