Azerbaycan’da yapılacak YÖS sınavı ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Başak Aydem Çiftçioğlu okulumuzu ziyaret ettiler.