Mezunlarımız !

YTB Bursu ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğini kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

YTB burslusu olarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

ADA Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümünü kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

Çek Cumhuriyeti Charles Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümünü kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

Ankara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünü kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

Bakü Devlet Üniversitesi İktisat Bölümünü kazanan öğrencimizi tebrik ederiz! 

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünü kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan öğrencimizi tebrik ederiz! 

 

Gazi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisat Bölümünü kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

YTB bursu ile Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünü kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

Bakü Devlet Üniversitesi Ekoloji Bölümünü kazanan öğrencimizi tebrik ederiz! 

 

ADA Üniversitesi Science in Economics Bölümünü kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünü kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

ELTE Üniversitesi Institute of Business Economics bölümünü kazanan öğrencimizi tebrik ederiz! 

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğini kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

 

Ankara Üniversitesi Maliye Bölümünü kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

 

Ege Üniversitesi Turizm İşletmeciliğini kazanan öğrencimizi tebrik ederiz! 

 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kazanan öğrencimizi tebrik ederiz! 

 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi TElektrik Mühendisliğini kazanan öğrencimizi tebrik ederiz! 

 

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliğini kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

 

 

 

YTB bursu ile Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanan öğrencimizi tebrik ederiz! 

 

YTB bursu ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan öğrencimizi tebrik ederiz! 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümünü kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünü kazanan öğrencimizi tebrik ederiz! 

 

YTB bursu ile Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini kazanan öğrencimizi tebrik ederiz! 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

 

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği kazanan öğrencimizi tebrik ederiz! 

 

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

 

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi kazanan öğrencimizi tebrik ederiz!

Sosyal Medya
DİĞER HABERLER