Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi

Lisemiz, Azerbaycan Hükümeti bakanlar kurulu kararıyla 1992 yılında Cennetmekan Prof. Dr. Turan Yazgan tarafından açılmıştır.
25 yıldır eğitim öğretim faaliyetine devam eden okulumuz, neredeyse Azerbaycan Devletiyle aynı yaştadır.

Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) vasıtasıyla Türk Dünyası’nın “Dilde, Fikirde, İşte Birliği”yolunda eğitim, bilim ve kültür faaliyetleri yürüten Prof. Dr. Turan Yazgan’ın girişimleri ve Azerbaycan Bakanlar Kurulu kararıyla 1992 yılında açılmıştır.

Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi’nde eğitim-öğretim, T.C Milli Eğitim Bakanlığının müfredat programı ile Azerbaycan Eğitim Bakanlığı’nın programı birleştirilerek yürütülmektedir. Toplam 11 yıllık eğitimin, ilk dört yılında Türkiye’den görevlendirilen sınıf öğretmenleri vasıtasıyla, ağırlıklı Türkiye Türkçesi eğitimi alan öğrenciler, orta ve lise kademelerinde Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesiyle öğrenimlerine devam etmektedirler.

Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi’nin Türkiye Türkçesi derslerde T.C  MEB yayınladığı kitaplar okutulmakta ve öğrencilere ücretsiz dağıtılmaktadır. On bir sınıfında 850 öğrenci mevcudu olan Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi, öğrencilerini seçme sınavı ile kabul eder. Bugüne kadar sayıları binlere varan öğrenciyi mezun eden Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi, mezunların tamanına yakınını, Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere önde gelen üniversitelerin çağdaş gelecek vaat eden bölümlerine yerleştirmiş, böylece ulusal ve uluslararası alanlarda milli şuura sahip istihdama basamak olmuştur.

İlkelerimiz

 • Vatanımızı, milletimizi severiz.
 • Azerbaycan ve Türk Devletinin yanındayız.
 • Türk Halkları arasında kültürel ve ekonomik entegrasyonu sağlamayı hedefleriz.
 • İnsanlara ve çevremize saygılıyız.
 • Yenilikçiyiz, çağdaş gelişmeleri eğitimin her aşamasında uygularız.
 • Sorumluluk alır, insiyatif kullanırız.
 • Sorgular ve düşüncelerimizi özgür olarak ifade ederiz.
 • Demokratik, dürüst, güvenilir ve adiliz.
 • Etik değerlere önem verir hayata geçiririz.
 • Toplumsal yaşam kurallarını bilir ve uygularız.
 • En iyi olmaya çalışırız, en iyiyi yaparız.

Nitelikli İnsan Yetiştirme Misyonu

Nitelikli İnsan Kimdir? 

İnsanı, yaratılış gayesine uygun şekilde, hak ve sorumluluk bilinciyle yetiştirmek amacıyla yola çıktık. Okul ortamı ve okul kültürünün insana “değer” katmadaki öneminin farkındalığı ile; değerler eğitimini “değerler öğretimi” kıskacından kurtarmayı hedefliyoruz. Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi’nde değerleri; anlatarak değil, yaşayarak ve yaşatarak kazandırmayı önemsiyoruz. 
Çünkü biliyoruz ki, insanlar tertemiz bir yaratılış üzere doğarlar. Çevre şartlarını, sosyal ortamlarını ideal şekilde oluşturur, rol model eğitimcilerle destekleyebilirsek; çocuklarımızı nitelikli insanlar olarak yetiştirebiliriz. 
Nitelikli insan; kendisiyle, Yaratıcıyla, en yakınından başlayarak tüm insanlarla, canlı ve cansız bütün varlıklarla ilişkilerinde adil, doğru, görevlerinin bilincinde olan ve bunun gereğini içtenlikle yerine getirmeye çalışan insandır. Misyonumuzun temeli de nitelikli insan yetiştirmektir. 
Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi’nde yetişecek nitelikli insan; Azerbaycan-Türkiye başta olmak üzere, Türk Dünyası’nı, “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” ülküsü yönünde, çağdaş dünyanın zirvesine  çıkaracak donanım, birikim ve bilince sahip olarak eğitilmeli ve yetiştirilmelidir.

Misyon

Türk Halkları arasında kültürel ve ekonomik entegrasyonu sağlamaya çalışmak

Vizyon

Azerbaycan'ın, Türk Dünyasının ve İnsanlık Aleminin geleceğine yön verecek nesiller yetiştirmektir.